Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

navytechswitch-poe-sw10016vt-sm_thumb_15072019_120706.png
Switch POE-SW10016VT/SM
MSP: NV-201981512627
Liên hệ
navytechswitch-poe-sw10024vt-r_thumb_15062019_120607.png
SWITCH POE-SW10024VT/R
MSP: NV-201981512514
Liên hệ
navytechcamera-hds-1895dtvi-ir_thumb_15002019_120009.jpg
CAMERA-HDS-1895DTVI-IR
MSP: NV-2019815115924
Liên hệ
navytechcamera-tvi-dome-hds-1895tvi-ir_thumb_15592019_115900.jpg
Camera TVI Dome-HDS-1895TVI-IR
MSP: NV-2019815115826
Liên hệ
navytechcamera-dome-hds-5895dtvi-irm_thumb_15572019_115721.png
Camera Dome-HDS-5895DTVI-IRM
MSP: NV-2019815115637
Liên hệ
navytechcamera-dome-hds-2383irp3_thumb_15542019_115455.png
Camera Dome-HDS-2383IRP3
MSP: NV-201981511549
Liên hệ
navytechcamera-dome-hds-2343irp3_thumb_15532019_115353.png
Camera Dome-HDS-2343IRP3
MSP: NV-2019815115256
Liên hệ
navytechcamera-ip-dome-hds-2323irp3_thumb_15522019_115243.png
Camera IP Dome-HDS-2323IRP3
MSP: NV-2019815115159
Liên hệ
navytechcamera-ip-than-hds-2283irp8-h265-_thumb_15512019_115100.png
Camera IP Thân-HDS-2283IRP8, H265+
MSP: NV-2019815115020
Liên hệ
navytechcamera-ip-than-hds-2243irp8-h265-_thumb_15502019_115005.png
Camera IP Thân-HDS-2243IRP8, H265+
MSP: NV-2019815114912
Liên hệ
navytechcamera-ip-than-hds-2223irp8-h-265-_thumb_15482019_114845.png
Camera IP Thân-HDS-2223IRP8, H.265+
MSP: NV-2019815114730
Liên hệ
navytechcamera-tvi-than-hds-1895tvi-vfirz3_thumb_15452019_114536.jpg
Camera TVI Thân-HDS-1895TVI-VFIRZ3
MSP: NV-201981511452
Liên hệ