Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Workstation

navytechhp-z440-workstation-xeon-e5_thumb_15352019_023540.jpg
HP Z440 Workstation Xeon E5
MSP: NV-2019815143315
Liên hệ
navytechhp-z420-workstation_thumb_15272019_022732.jpg
HP Z420 Workstation
MSP: NV-201981514222
Liên hệ