Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Server IBM

navytechserver-ibm-x3100-m5_thumb_15112019_021152.jpg
SERVER IBM X3100 M5
MSP: NV-201981514930
Liên hệ