Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Camera IP Thân

navytechcamera-ip-than-hds-2283irp8-h265-_thumb_15512019_115100.png
Camera IP Thân-HDS-2283IRP8, H265+
MSP: NV-2019815115020
Liên hệ
navytechcamera-ip-than-hds-2243irp8-h265-_thumb_15502019_115005.png
Camera IP Thân-HDS-2243IRP8, H265+
MSP: NV-2019815114912
Liên hệ
navytechcamera-ip-than-hds-2223irp8-h-265-_thumb_15482019_114845.png
Camera IP Thân-HDS-2223IRP8, H.265+
MSP: NV-2019815114730
Liên hệ
navytechcamera-ip-hds-2621vf-iraz3_thumb_15212019_112149.jpg
Camera IP-HDS-2621VF-IRAZ3
MSP: NV-2019815112047
Liên hệ
navytechcamera-ip-hds-2021irpw_thumb_15192019_111922.png
CAMERA IP-HDS-2021IRPW
MSP: NV-2019815111821
Liên hệ