Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Camera Speed Dome

navytechcamera-ip-hds-pt8236lir-a_thumb_15502019_105021.png
CAMERA IP-HDS-PT8236LIR-A
MSP: NV-2019815104935
Liên hệ
navytechcamera-ip-hds-pt8225ir-a_thumb_15482019_104840.png
CAMERA IP - HDS-PT8225IR-A
MSP: NV-2019815104751
Liên hệ
navytechcamera-hds-pt6225ir-a_thumb_15462019_104652.png
CAMERA HDS-PT6225IR-A
MSP: NV-2019815104531
Liên hệ
navytechhds-pt8236ir-a_thumb_15442019_104440.png
HDS-PT8236IR-A
MSP: NV-2019815104327
Liên hệ