Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Camera IP Dome Wifi

navytechcamera-ip-hds-2721vf-iraz3_thumb_15162019_111627.jpg
CAMERA IP-HDS-2721VF-IRAZ3
MSP: NV-2019815111358
Liên hệ
navytechcamera-ip-hds-2121irp-w-_thumb_15562019_105608.png
CAMERA IP-HDS-2121IRP(W)
MSP: NV-2019815105510
Liên hệ
navytechcamera-ip-hds-2121ira-w-_thumb_15532019_105340.png
CAMERA IP- HDS-2121IRA(W)
MSP: NV-2019815105221
Liên hệ